You are here

Նշանս

Գրեց՝ Յասմիկ Շահինեան, գծեց՝ Ալիք Արզումանեան.

Հրաչին սրունքին վրայ ծննդեան նշան մը կայ։ Ան բնա՛ւ չի սիրեր իր այս վարդագոյն նշանը, նոյնիսկ կ’ատէ՛ զայն։ Եւ հակառակ զայն թաքցնելու իր բոլոր ճիգերուն՝ նշանը անհետանալու միտք չունի։ Եւ Հրաչը ընկերները տպաւորելու համար իր նշանին կախարդական ծագումին մասին պատմութիւններ կը յօրինէ… բայց բան չի փոխուիր, ան տակաւին նոյնքան կ’ատէ իր նշանը։ Յանկարծ օր մը Հրաչը սրունքը կը վիրաւորէ, և նշանը վիրակապերու տակ կը մնայ։ Պզտիկ տղան կը սկսի մտահոգուիլ. երբ որ սրունքը աղեկնայ, նշանը տակաւին վրան պիտի ըլլա՞յ։ Իսկապէս այդքան կ’ատէ՞ ինքը իր նշանը։

23 x 26 սմ, թղթակազմ
32 էջ, գունաւոր տպագրութիւն
ISBN 978-2-9542615-0-8
Ծախու գինը՝ 10 €

Արեւմտահայերէն