You are here

Հարցազրոյց մը՝ Տաւիտ Փինթորին հետ

Այս հարցազրոյցին մէջ Տաւիտ Փինթորը, մեր նկարազարդողը, կը խօսի մեր գիրքին մասին եւ կը բացատրէ ինչու այս ծրագիրը կարեւոր է իրեն համար։