You are here

Յօդուած մը՝ France Arménie ամսաթերթին մէջ

«Այն օրը, երբ..., Յասմիկ Շահինեան, նկարազարդում՝ Տաւիտ Փինթոր», France Arménie թիւ 414, դեկտեմբեր 2014, էջ 70։